Registracija i smještaj / Registration and Accommodation

Hotelski smještaj / Accommodation

Smještaj ću rezervisati / I will book accommodation :


Hotel jednokrevetna soba / single room dvokrevetna soba / double room
Hotel Bosna **** A-lux 162.50 KM 225.00 KM
Hotel Bosna **** B-lux 117.50 KM 165.00 KM
Hotel Vidović **** 100.00 KM 140.00 KM
Hotel Jelena 117.50 KM 165.00 KM
Cijene smještaja su izražene u konvertibilnim markama (BAM), po sobi dnevno te uključuju doručak, boravišnu taksu i PDV.
Broj soba u hotelima je ograničen i rezervacija će se vršiti prema redosljedu pristizanja prijava i uplata (“first come- first served”). Rezervacija je garantovana samo uz potvrdu o uplati.

KOTIZACIJA / REGISTRATION FEE *

Rana kotizacija – do 15.04.2019.

Redovna kotizacija – od 15.04.2019. i na Kongresu

Svečana večera / Gala Dinner *

Molimo Vas označite da li ćete prisustvovati Svečanoj večeri (uključeno u Registraciju) / Please, mark if you will attend at Gala Dinner (included in Registration fee) :

Prevoz / Transfers

Molimo Vas označite da li Vam je potreban transfer od-do aerodroma / Please, mark if you will need transfer from-to airport :

Molimo Vas označite da li Vam je potreban avio-prevoz / Please, mark if you will need air transfer :

Informacije za račun / Invoice information


Uslovi otkazivanja

Načini plaćanja

O R L RS
Sekretarijat: +387 (0)65 535 109

Email: sekretar@orlrepublikesrpske.org

Design & programing © 2019
S-Media s.p.
Content all rights reserved by ORL RS.

Travel Plan d.o.o.
Kralja Petra I Karađorđevića 109, 78000 Banja Luka,
Tel.: 051/492-493 Mob.: 066/333-301