UDRUŽENJE OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE

organizuje
III KONGRES i XXV SIMPOZIJUM ORL REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Program kongresa    Finalno Obavještenje

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivam na III Kongres i XXV Simpozijum ORL Republike Srpske sa međunarodnim učešćem koji će biti održani u Banjoj Luci, u periodu 23. - 25. Maja 2019. godine.
Pozivamo Vas da svojim aktivnim učešćem doprineste uspjehu našeg kongresa i da podijelite sa nama Vaša iskustva u novim tehnologijama, dijagnostičkim procedurama i savremenim terapijskim modalitetima.
Očekujemo prisustvo brojnih eminentnih predavača iz zemlje i regiona, koji će iznijeti svoja lična iskustva i dostignuća u otorinolaringologiji.
Radujem se vašem dolasku i ugodnom druženju u Banjoj Luci i iskreno želim da sa ovog skupa ponesete lijepe uspomene, nova znanja i iskustva. Dobro došli!

Prim. dr Zoran Trifković
Predsjednik Udruženja otorinolaringologa Republike Srpske

VAŽNI DATUMI
Krajnji rok za registraciju po sniženoj cijeni: 15. april, 2019.
Krajnji rok za rezervaciju smještaja: 15. april, 2019.
Krajnji rok za dostavljanje apstrakata 01. maj, 2019.

Obavijest o načinu prezentacije: 30. april 2019.

Organizacioni odbor:
Doc dr Dmitar Travar ,predsjednik
Prim dr Zoran Trifković
Dr Nenad Stevandić
Dr Zorica Novaković
Prof dr Mirjana Gnjatić
Dr Željko Simić
Dr Siniša Mutić
Dr Mladen Gurdeljević
Dr Dragan Jovović
Dr Željko Pejić
Dr Aleksandra Aleksić

Naučni odbor:
Prof dr Slobodan Spremo,predsjednik
Prof dr Sanja Špirić
Doc dr Mirjana Gnjatić
Doc dr Dmitar Trava

ORGANIZATOR KONGRESA
UDRUŽENJE OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE.

SEKRETERIJAT KONGRESA
Aleksandra Aleksić, +387 (0)65 535 109, sekretar@orlrepublikesrpske.org, alexandraaleksic@gmail.com
Naučni dio i apstrakti : sekretar@orlrepublikesrpske.org

NAUČNI DIO I APSTRAKTI
Prijava radova na adresu kongresorl@gmail.com
Kontakt osoba: prof. dr Slobodan Spremo

TEHNIČKI ORGANIZATOR:
TRAVEL PLAN
Kralja Petra I Karađorđevića 109, 78000 Banja Luka
Tel.: 051/492-493 Mob.: 066/333-301
E-mail: office@travelplan.ba
Kontakt osoba : Marjana Agbaba
www.travelplan.ba

Kotizacija uključuje:
- pristup svim predavanjima.
- kongresni materijal uz kongresnu torbu.
- pauze za kafu.
- koktel dobrodošlice.
- svečanu večeru.
- Certifikat o učešću (akreditacija Savjeta za zdravlje MZSZ Republike Srpske)

Rana kotizacija – do 15.04.2019.
- Specijalisti 100 KM / 50 EUR
- Ostali (izlagači, medicinski tehničari) 50 KM / 25 EUR

Redovna kotizacija – od 15.04.2019. i na Kongresu
- Specijalisti 150 KM / 75 EUR
- Ostali (izlagači, medicinski tehničari) 75 KM/ 40 EUR

Lokacija

Lokacija održavanja: ANURS Banja Luka (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)
Vrijeme održavanja: 23 - 25. maj 2019.

O R L RS
Sekretarijat: +387 (0)65 535 109

Email: sekretar@orlrepublikesrpske.org

Design & programing © 2019
S-Media s.p.
Content all rights reserved by ORL RS.

Travel Plan d.o.o.
Kralja Petra I Karađorđevića 109, 78000 Banja Luka,
Tel.: 051/492-493 Mob.: 066/333-301